ÇİFT ve EVLİLİK TERAPİSİ

Yapılan araştırmalara göre evli kişiler bekarlara göre yaşamdan daha çok doyum almaktadır.

ÇİFT ve EVLİLİK TERAPİSİ

Evlilik kişinin hayatına birçok olumlu katkısı bulunan, hayatın zorluklarına karşı birlikte hareket etme imkanı sağlayan, toplumun yapı taşı olan kutsal bir kurumdur. Yapılan araştırmalara göre evli kişiler bekarlara göre yaşamdan daha çok doyum almaktadır. Bunun yanında aşağıdaki türde problemleri içeren bir evlilik ise kişinin bekarlık zamanlarına özlem duymasına neden olarak hayatında tahammül edilmesi oldukça güç sıkıntılara da yol açabilmektedir.

Sıklıkla karşılaşılan evlilik problemleri

İletişim çatışmaları

Çözülemeyen kronik problemler

Sinirlilik kontrolü problemleri

Kıskançlık

Sadakatsizlik

Tahammülsüzlük

Sevgi ve ilgi kaybı

Ebeveynlik çatışması yaşamak

Kişilik farklılıkları nedeniyle çatışma yaşamak

İş-aile dengesi nedeniyle yaşanan problemler

Ayrılma ve boşanma

Eşlerin aileleri ile ilgili yaşanan problemler

İnfertilite (kısırlık) ile ilişkili problemler

Evinize bir çiçek aldığınızda canlılığını sürdürebilmesi için çiçeğin ihtiyaç duyduğu bakımı ihmal etmemeniz gerekir. Düzenli bir şekilde sulamanız, güneş görecek bir yere koymanız, kuruyan yapraklarını temizleyip budamanız, toprağını çapalamanız ve gübrelemeniz çiçeğinizin canlı kalmasını sağlar. Eğer çiçeğin ihtiyaç duyduğu bu bakımı aksatır ya da gereğinden fazla yaparsanız (fazla su vermek, çok budamak vb.) çiçeğiniz solmaya ve kurumaya başlar.

Evlilikte bir çiçek gibidir. Canlı kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu bakımı almalıdır. Bu bakımın yapılmadığını ya da zarar verildiğini gösteren işaretler aşağıda verilmiştir. Bu işaretler size tanıdık geliyorsa ilişkinizde ciddi problemler var demektir.

Evliliğinizin yolunda gitmediğinin işaretleri

1. İlişkiyi onarma girişimlerinin başarısızlığı: İlişkideki gerginlikleri azaltmak için yapılan özür dileme, alttan alma, mizaha başvurma gibi girişimlerin işe yaramaması

2. Olumsuzluklara odaklanmak: Olumsuz bir şekilde yapılan etkileşimlerin olumlu etkileşimlerden en az 5 kat daha fazla olması ve partnerlerin birbirlerine karşı olumsuz bir önyargı içinde olması

3. Özellikle erkeklerin eşlerinden gelen etkiyi kabul etmedeki başarısızlığı: Karşı tarafın haklılık payını kabullenmede sürekli bir problem yaşanması

4. Mahşerin dört atlısı: Sağlıksız ilişkilerdeki dört temel iletişim hatasının yapılması-karşı tarafın kişiliğini eleştirmek, anlamaya çalışmadan hemen karşı saldırıya geçmek, aşağılamak ve duvar örmek

5. Taşma, uzaklaşma ve izolasyon döngülerini yaşamak: Artan gerilimin duygusal patlamalara neden olması, bunun üzerine partnerlerin birbirinden uzaklaşması ve araya uzun süre duvar örülmesi

6. Duygusal kopukluk: Olumlu etkileşimlerin bulunmaması, arada sıcak bağ kurmaya çalışmamak ve bunu hissetmemek, tartışma yaşanmayan zamanlarda bile pozitif duyguların eksik olması

7. Evlilikteki problemler nedeniyle bedensel olarak olumsuz hisleri uzun süre yaşamak ve bağışıklık sistemin zayıflaması

Peki ‘evlilik çiçeğinin’ bakımında nelere dikkat edilmelidir? Sağlıklı bir evlilik yaşayan çiftler problemli evliliklerle karşılaştırıldıklarında ilişkilerinde neleri farklı yapmaktadır? Konuyla ilgili yapılmış olan birçok araştırma ve gözlem sonucunda sağlıklı bir ilişkide yedi temel etkenin bulunduğu anlaşılmıştır.

1. Birbirini tanımak ve bunu periyodik olarak güncellemek

2. İlgi ve beğeniyi paylaşmak: Eşlerin birbirine olumlu bir şekilde yaklaşmaları, ilgi ve beğenilerini açık bir şekilde ifade etmeleri

3. Birbirine yönelmek: Eşlerin bir takım olarak hareket etmeleri, birbirleri ile bağlantı halinde olmaları, ortak faaliyetlerde bulunmaları, sağlıklı bir cinsel hayatın olması vb.

4. Olumlu bakış açısı: Yukarıdaki ilk üç etkenin sağlam olmasıyla birlikte eşlerin birbirlerine karşı olumlu bir bakış açısının bulunması, ufak bir şeyi olumsuz olarak yorumlamamaları

5. Çatışmaları yönetmek: Eşlerin bir anlaşmazlık ya da sıkıntı yaşadıklarında bunu uygun bir üslupla konuşabilmeleri, birbirlerini anlamaya çalışmaları, ilişkiyi yıpratmayacak bir tutum içinde olmaları, karşı tarafın haklılık payını görmeleri ve ortak bir noktada buluşma gayreti içinde bulunmaları

6. Hayalleri gerçekleştirmek: Eşlerin birbirlerinin iç dünyalarını anlamaya çalışmaları, temel ihtiyaçlarına ve hassas noktalarına saygı duymaları, gerçekleşmesini istedikleri hayallerini hayata geçirmede destekleyici olmaları

7. Ortak anlam yaratmak: İki farklı aileden gelen eşlerin kendi ortak aile kültürlerini yaratması

Evlilik terapisinde öncelikle ayrıntılı bir değerlendirme yapılarak ilişkinin hangi alanlarının güçlü olduğu hangi alanlarının ise güçlendirilmeye ihtiyaç duyduğu belirlenir. Değerlendirme sürecinde ayrıntılı ilişki değerlendirme testlerinden de faydalanılabilir. Bunun yanında her bir eşle en az bir kez bireysel değerlendirme görüşmesi yapılarak kişinin evlilik öncesinde kendi hayatı ile ilgili getirdiği etkenlerin neler olduğu belirlenir. Çünkü evlilik problemlerinde eşin ilişkiye yaklaşımının getirdiği problemlerin yanısıra kişinin kendisi ile ilgili problemlerinde olumsuz etkisi olabilmektedir (örneğin, bağlanma korkusu, çocukluk travmaları, öfke kontrol problemi, değersizlik inançları vb.). Belirgin bir bireysel problemin bulunması durumunda tıkanıklık durumundan kurtulabilmek için evlilik terapisinin yanında ya da öncesinde bireysel terapi de gerekebilir.

Ortalama 3 seans sürecek değerlendirme aşamasından sonra ilişkide geliştirilmesi gereken noktalar teşhis edilmiş olur. Bunun ardından bu noktalar üzerinde tek tek durulur. Bu süreçte terapist ve eşler etkin bir ilişki içinde çeşitli egzersizler vasıtasıyla birbirlerini daha iyi anlama, doğru bir şekilde tartışabilme, ilişkiyi onarma ve canlandırma gibi konular üzerinde uygulamalı olarak çalışır. Burada amaç eşlerin terapi seansı dışında da öğrendiklerini uygulayabilecek bir hale gelmelerini sağlamaktır. İyi bir uzman ve eşlerin evliliklerini kurtarmaya yönelik çabaları ile evlilik problemleri birkaç haftada önemli ölçüde geride bırakılabilmektedir. Terapide elde edilen ilerlemenin kalıcılığı ise eşlerin ‘evlilik çiçeklerine’ bakım yapmaya devam etmelerine bağlıdır.

Evlilik terapisi alanındaki farkımız:

Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış yöntemler kullanıyoruz. Merkezimizde Gottman Çift Terapisi yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşım ilişkilerle ilgili yapılmış yüzlerce araştırmanın sonucunda elde edilmiş bilgilere dayanmaktadır. Dolayısıyla kullanılan her bilgi ve yapılan her müdahale güvenilirdir. 

İlişki Haritası ile size özel bir yol izliyoruz. Her ilişki probleminin kendine has bir doğası vardır. İlişki problemlerini çözümleyebilmek için öncelikle ilişkiyi anlamak gerekir. Merkezimize başvuran çiftlerle öncelikle üç seanslık bir değerlendirme görüşmesi yapılmaktadır. İlk görüşme çift olarak, sonraki iki görüşme ise bireysel olarak yapılmaktadır. Bunun yanında ilişkinin birçok farklı alanını hızlı bir şekilde değerlendirme imkanı sunan testler de kullanılmaktadır. Bu sürecin ardından değerlendirme görüşmelerinden ve testlerden elde edilen bilgiler bir araya getirilerek İlişki Haritası çıkarılır. İlişki Haritası yardımıyla ilişkideki güçlü ve zayıf noktaların neler olduğu, mevcut problemlerin nasıl bu noktaya geldiği ve nelere ihtiyaç duyulduğu çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Tüm bu süreç, ilişki check up’ı yaptırmak gibi düşünülebilir.

Uygulamalı öğrenme modeli ile çalışıyoruz. İlişki Haritası oluşturulduktan sonra mevcut problemlerle ilişkili güçlendirilmesi gereken noktalara yönelik birkaç seans sürecek kısa süreli çift terapisi görüşmelerine başlanır. Bu görüşmlerde tavsiye ve akıl verme gibi geleneksel yöntemler kullanılmamaktadır. Bunun yerine yaşayarak öğrenme modeli ile workshop tarzı özel egzersizler yardımıyla ilerlenir. Her bir seans sonrasında eşlerin somut şeyler öğrenmesi hedeflenir. Bu süreçte kamera, nabız ölçer, bilgilendirici materyaller vb. araçlar kullanılarak egzersizlerin etkinliği ve akılda kalıcılığı artırılmaktadır.

Bireysel etkenlerde EMDR yöntemi ile hızlı ilerleme sağlıyoruz. Kronik ilişki problemlerinde bireysel etkenlerin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu etkenler arasında kişinin geçmiş yaşantısında yaşadığı travmaların olumsuz etkisi, öfke kontrol problemleri, kaygı problemleri, kişilik problemleri vb. yer almaktadır. Bu sorunlar kişilerin kendi kendilerine çözümlemekte zorlandıkları ve dolayısıyla da ilişkiye olan yansımasını çoğu zaman kontrol edemedikleri durumlardır. Bu gibi durumlarda kısa sürede etkili sonuçlar veren EMDR yöntemini kullanıyoruz.